РЕТРОНИКС ИНЖЕНЕРИНГ - ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР

LED димери с отлична цена за LED лампи изискващи симисторно (триак) фазово регулиране по преден фронт

Програмируеми димери с настройка за минимална и максимална яркост*

Ротационен контрол на димирането

VARILIGHT Димери Серия V-Com

Нашата серия V-Com се състои от програмируеми интелигентни димери, които имат натискащ ключ за включване/изключване с ротационно димиране. Всички V-Com димери предлагат плавна LED технология за димиране, за да осигурят възможно най-добро димиране за даден товар. Димерите V-Com са проектирани да контролират LED осветление, което изисква фазово управление по преден фронт (с триак) с опции от 0W-100W (макс. 10 LED-лампи), 15W-180W (макс. 20 LED-лампи), 15W-220W (макс. 26 LED-лампи). ), 20W-400W (макс. 40 LED-лампи) и 40W-600W (макс. 60 LED-лампи).

За товари, които изискват контрол по заден фронт, винаги избирайте димер от серия V-Pro. Димерите V-Pro се предлагат с опции от 0W-100W и 10W-300W.

Има избор от режими на управление за оптимизиране димирането при всеки конкретен LED осветителен товар. Димерите V-Com имат нашата нова функция DRIVE, която помага за първоначалното стартиране на лампи, които в противен случай няма да се включат при ниски настройки на яркостта. Тази функция, заедно с регулируемите минимална и максимална настройки на яркостта, позволяват на димерите V-Com да осигурят пълния диапазон на яркост, която дадена LED лампа може да предостави. Димерите V-Com имат също функция за мек старт (soft-start ) и интелигентна защита от претоварване, за да се подобри продължителността на живот и на LED лампите,  и на димера. Със своята патентована интелигентна технология за LED димиране, V-Com е ценово най-изгодната ни серия за LED димиране.

* Потребителите могат да задават минимално и максимално ниво на натоварване на димера, за да оптимизират обхвата на затъмняване на конкретно осветление.