РЕТРОНИКС ИНЖЕНЕРИНГ - ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР

Нашият най-универсален LED димер с опции до 300W (макс. 30 LED лампи)

Вкл./Изкл. с натискане за девиаторна верига и ротационен контрол

Програмируеми димери с възможност за избор на режима на димиране и настройка на минималната яркост

VARILIGHT Димери Серия V-Pro

Максимална съвместимост: Нашата V-Pro LED димер серия се състои от програмируеми интелигентни димери с избор на режима на димиране за най-широка съвместимост. Всички V-Pro димери предлагат превъзхождаща технология за затъмняване, за да осигурят възможно най-добро затъмняване при натоварване с LED осветление.

Оптимизиране на производителността: За подобряване на съвместимостта с все по-широката гама от опции за осветление, които са на разположение на клиентите, V-Pro димерите са програмируеми, предлагайки избор от режими на димиране. В допълнение, потребителите могат да зададат минималното ниво на натоварване на димера, за да оптимизират обхвата на затъмняване на конкретно осветление. Допълнителните функции подобряват производителността, за да осигурят стабилна светлина при всички нива на яркост, както при включване на осветлението, така и по време на работа. Серията V-Pro разполага и с функция за мек старт, за да подобри продължителността на живот и на LED лампите,  и на димера.

Функционалност: Стандартните V-Pro димери имат натискащ ключ за включване и изключване с ротационно затъмняване. Можете да променяте режимите на управление и да настроите минималната яркост с натискане на ключа на димера и използване на сигнали от лампите. Можете да видите инструкциите за програмиране на упътването за димера. Димерите V-Pro са проектирани да контролират LED осветителни товари изискващи контрол по преден или заден фронт с опции от 0W-120W (макс. 10 LED лампи) и от 0W-300W (макс. 30 LED лампи). Запазете настройките на V-Pro в безопасност, включително минималните и максималните настройки за яркост, режим и настройка на управление с новата функция за заключване от деца.

Също така разполагаме с гама димери управляеми с докосване и дистанционно управление. Моля, вижте V-Pro IR и V-Pro Multi-Point за повече информация.

Многофункционално Димиране: Димерите от серията V-Pro са проектирани за използване с димиращи LED лампи, но могат да се използва и за управление на димиращи електронни трансформатори и някои регулируеми CFL лампи (използвайки режим 3). Нивата за всеки тип товар могат да бъдат намерени на отделните спецификации на продукта.

За най-добри резултати при осветление на ниско напрежение използвайте електронни трансформатори VARILIGHT. Няма ограничение за броя на трансформаторите, които можете да използвате, стига да спазвате максималния рейтинг на димера. Електронните трансформатори VARILIGHT са подходящи за управление на 12V променливо-токови светодиоди лунички (MR16). V-Pro димери не са подходящи за жични навити “тороидални” трансформатори.